Monologen Grønlandsutraen utgis i bokform i dag

Ut av Grønland T-bane, opp Tøyengata, forbi Bunnpris, Lahoree og Botanisk hage går en ung mann rundt og er engstelig. Han kverner på de samme tankene, prøver å dra hetta over hodet, sette på en sang, ikke angste, ikke tenke noe mer på det.

Men i Grønlandsutraen er bekymringer og angst for verdens tilstand noe som kommer og går, som i en loop. Er det i det hele tatt mulig å bryte ut av frykten, de negative tankene, de onde sirklene? Engstelsene som møter ham på Grønland? Stigende boligpriser er i ferd med å forandre bydelen rundt ham til det ugjenkjennelige. Og på det andre Grønland, på øya, smelter isen vekk.

Grønlandsutraen er skrevet av forfatter og poet Fredrik Høyer som stod alene på scenen når stykket gjentatte ganger ble framført for fulle hus på Nationaltheatret. Forestillingen er basert på diktsamlingen Fanfare utga i 2016. Nå utgis for første gang monologen i sin helhet i bokform.

Boka kan kjøpes i din favorittbokhandel eller på nett. Eller direkte fra Fanfare her.

Utvikling Simen Schikulski, design Rune Mortensen