«En film som slår i mellomgulvet»

Rushprint med god og grundig analyse av Paul Tunges nye spillefilm Fountain of Youth – én uke før førpremiere

Paul Tunge har laget sin tredje spillefilm utenfor det offentlige støttesystemet. Én uke før førpremieren på BIFF hyller Gunnar Iversen filmen Fountain of Youth i Rushprint:

«Paul Tunge er en av de mest karakteristiske og lovende filmskaperne vi har i Norge i dag. Tidligere har han laget mikrobudsjettfilmene Kano (2011) og Demning (2015) som viser at han har en helt egen stemme. Tunge er et særegent talent. Han har et spesielt blikk for kompliserte og sammensatte stemninger og karakterer, og hans langfilmer er skildringer av mennesker som er på flukt fra seg selv. Kano og Demning ble laget i pauser mellom arbeidet som innspillingsleder på andres spillefilmer, eller mens han har laget kortfilm.»

Fanfare har selv gått inn og støttet filmen, slik at filmen kunne fullføres, selv om vi verken er et fond eller en offentlig institusjon. Dette fordi vi mener at man bør kunne se en regissør som Paul Tunge og de kunstneriske kvalitetene i hva han forsøker å skape – helt for egen maskin. Dette skriver Gunnar Iversen i Rushprint:

«Det nye filmen Fountain of Youth, som skal vises på BIFF neste uke, er som Tunges tidligere spillefilmer laget utenfor det vanlige norske støttesystemet, men det er ikke fordi han nødvendigvis er i mot finansieringen av film slik det er offentlig organisert i Norge i dag. Han ville produsere film på en annen måte for å få større frihet. Den nye filmen er laget for 120 000 kroner. 35 000 fikk Tunge i støtte fra Kaja og Bårds fond for gode formål, resten er egenfinansiert eller med midler fra Fanfare. Selskapet Film farms har støttet noe i etterarbeidet.

At budsjettet er minimalt og produksjonsprosessen uvanlig, er intet hinder for å produsere film som betyr mer enn de fleste vanlige norske filmer … Paul Tunge har for lengst bevist at han kan lage gode og viktige filmer, og hans tre spillefilmer viser at det norske offentlige støttesystemet mangler evnen til å plukke opp og støtte unge filmskapere som vil noe og kan noe. Selv om Tunge selv legger vekt på at han ønsker å lage film på den måten han har laget sine egne filmer, og et større budsjett garanterer ikke nødvendigvis noen bedre filmer, er det på høy tid at han får enda større muligheter til å realisere sine filmideer i framtiden.»

Les hele omtalen og se trailer på: http://rushprint.no/2017/09/det-uferdige-mennesket-om-paul-tunges-spillefilm-fountain-of-youth/.

Paul Tunges Fountain of Youth har førpremiere på BIFF førstkommende helg. Den 12. oktober er det åpen festpremiere i Oslo. Plakat:

Utvikling Simen Schikulski, design Rune Mortensen